รอบรั้วมหานคร

BANGKOK ARENA STADIUM ห่างจากมหาลัย 4.5 กม. 6 นาที

บางกอกอารีนา หรือชื่อเดิมว่า บางกอกฟุตซอลอารีนา เป็นสนามกีฬาในร่มของประเทศไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่ 50 ไร่ อยู่ในศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นเพื่อรับรองการแข่งขัน ฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งที่ 7 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมีโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กีฬาทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพ มหานครในอนาคตสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ลงมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแซมป์โลกครั้ง ที่ 7 จึงเริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลเพื่อใช้เป็นสนามหลักในการแข่งขัน พร้อมทั้งการจัดพิธีเปิดและพิธีปิด การแข่งขัน ใน พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีซึ่งมี นายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี มีมติให้กรุงเทพมหานครที่มี หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นผู้ว่าราชการรับผิดชอบโครงการด้วย วงเงินประมาณ 1,300 ล้านบาท โดยลงนาม ในสัญญาจ้างบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) เพื่อเริ่มการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555 และมีพิธีวาง ศิลาฤกษ์ โดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555

credit : wikipedia

SUVARNABHUMI AIRPORT ห่างจากมหาลัย 27.7 กม. 33 นาที

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินตั้นอยู่ที่ถนนบางนา – บางปะกง ในเขตตำบลหนองปรือ และตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครประมาณ 25 กิโลเมตร เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 รัฐบาลได้กำหนดให้ท่าอากาศยาย นานาชาติสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยแทนท่าอากาศยานดอนเมือง และตั้งเป้าให้เป็นศูยน์กลางการบินใน ทวีปเอเชีย อีกทั้งการเน้น พัฒนาคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานให้ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ท่าอากสศยาน ที่มีคุณภาพการบริการดีที่สุดในโลก ปี พ.ศ. 2553 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกแบบดดยเฮลมุต ยาห์น มีหอควบคุม ที่สูงเป็นอันดับสองของโลก(132.2 ม.) และอาคารผู้โดยสารเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่ เป็นอันดับสามของของโลก (563.000 ม.) ปัจจุบันเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (สามารถรองรับเที่ยวบิน 76 ที่ยวต่อชั่มโมง และผู้ โดยสาร45 ล้านคนต่อปี และศูยน์กลางการขนส่งทางอากาศ) สามารกถรองรับสิ้นค้าได้ 3 ล้านต่อปี นอกจากนี้ ยังมีทาง หลวงพิเศษที่ทันสมัย ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างท่าอาศยาน กรุงเทพมหานคร และนิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์น ซีบอร์ดสายการบิน หลายแห่ง ได้แก่ การบินไทย การบินไทนสมายล์ และนางกอกแอร์เวย์ ได้เลือกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์

credit : wikipedia

WINDSOR PARK & GOLF CLUB ห่างจากมหาลัย 14 กม. 18 นาที

สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ เมื่อปี 1998 เ คยจัดการแข่งขัน โคไซโด ไทยแลนด์ เลดี้ โอเพ่น ครั้งที่ 12 หลักจากเปิดสนามอย่างเป็นทางการเพียง 4 ปี เป็นการแข่งขันระดับมืออาชีพที่มีนักกอล์ฟจากกว่า 20 ประเทศ วินด์เซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ สนับสนุนนักกอล์ฟหลายระดับ ตั้งแต่งนักกอล์ฟอาชีพ จนถึงนักกอล์ฟ สมัครเล่น ปัจจุบัน สนามได้ขยายเป็ฯ 36 หลุม เพื่อรองรับนักกอล์ฟที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น และสร้างความท้าทายที่ค่อนข้าง แตกต่างจาก 27 หลุมแรก ระยะความยาวจากแท่นทีออฟ ของ18 หลุม กว่า 6,900 หลา พาร์ 72 สนามถูกแบบมาให้มี แฟร์เวย์ที่กว้างนำไปสู่กรีนที่มีขนาดใหญ่ และท้าย วินด์เซอร์ ปาร์ค แอนด์กอล์ฟคลับ มีคลับเฮ้าขนาดใหญ่ สามารถรับรอง นักกอล์ฟให้ได้รับความสะดวกสบายด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน

credit : winsorgolf

NONG CHOK PARK ห่างจากมหาลัย 800 เมตร 1 นาที

สวนหนองจอก โดดเด่นด้วยลักษณธของ “ สวนไทรงาม “ ซึ่งได้จัดภูมิทัศนเป็นแนวต้านไทรที่มีทรงพุ่มงดเป็นที่ นิยมงามยาวขนานตลอดแนงถนนหลักของสวน กลายเป็นเอกลักษณ์ของสวนด้วยความสว่างามของพันธุ์ไม้ชนิกนี้ ภายใน สวนตกแต่งด้วยสระนำขนาดใหญ่ปลูกบัวหลากสี มีปลาใหญ่น้อยหลายชนิดแหวกว่ายให้ชมเพลินตา ทำให้กิจกรรมให้อาหาร ปลา เป็นที่นิยมในหมู่เด็กๆ มีทางเดินลัดเลาะไปตามจุดต่างๆทั่วบริเวณเพื่อชมธรรมชาติอย่างใกลล้ชิดหรือวิ่งออกกำลังกาย และจัดให้มีศาลาพักผ่อนไว้หลบร้อน ชมวิวทิวทัศน์กระจายตามจุด

ที่ดินบริเวณนี้เดิมใช่เป็นสถานที่เลี้ยงไก่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทย ต่อมาโอนให้กรุงเทพมหา- นครตามพระราชบัญญัตระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 สำนักงานเขตหนองจอกในฐานะเจ้าของพื้น ที่เข้ามาพัฒนาพี่ที่รกร้างแห่งนี้สร้างเป็นสวนหนองจอก น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชสักการะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2530 โดยใช้พื้นที่สีเขียวเพื่อการพัก ผ่อนของประชาชนท้องถิ่นและใกล้เคียง รวมทั้งใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน และใช้จัดงานเทศกาลงานประเพณี ต่างๆ สวนหนองจอกเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2530 ต่อมามอบให้กองสวนสาธารณะดูแลตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2532 เป็นต้นมา

credit : bangkok.go.th