Research

รู้จักกับ Innovation (ในสไตล์ของผม)


อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์​  
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ​ 
หัวหน้ากลุ่มวิจัย C3ATIP ​ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
20 กันยายน 2558  

       คำว่า “นวัตกรรม (Innovation)” จัดได้ว่าเป็นคำยอดฮิตที่เห็นกันในหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็นแวดวงวิชาการ สื่อสารมวลชน โซเชียลมีเดีย หรือแม้กระทั่งเกษตรชุมชน หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า นวัตกรรม และพูดจนติดปาก อาจจะด้วยเหตุว่า มันทำให้ผู้พูดดูดีมีระดับ ใครๆ ก็พูดกัน มันจึงพูดง่ายใช้ง่ายพอๆ กับคำว่า อินเตอร์เน็ต หรือ คอมพิวเตอร์ นั่นเอง แต่หากไล่เรียงกันจริงๆ ต่อให้มีคนพูดกันจนเกร่อ แต่น้อยคนนักจะเข้าถึงความหมายที่แท้จริงของคำนี้ และเมื่อสืบค้นดู ก็จะพบว่า “นวัตกรรม” มีผู้ให้ความหมายไว้ในแง่มุมต่างๆ หลากหลาย อาทิ

  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา: นวัตกรรม หมายถึง วิธีการใหม่ๆ ที่นำมาใช้ ซึ่งไม่เคยใช้ในหน่วยงานนั้นมาก่อน อาจเป็นวิธีการใหม่ที่ใช้เป็นครั้งแรก หรืออาจเป็นวิธีการใหม่ที่เคยใช้ในหน่วยงานอื่นมาก่อน
  • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ: นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
  • กระทรวงศึกษาธิการ: นวัตกรรม หมายถึง การนำสิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด หรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย และได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
  • อัจฉรา ส้มเขียวหวาน: นวัตกรรม หมายถึง ความคิดหรือการปฏิบัติใหม่ๆ ที่ผิดแปลกไปจากสิ่งที่เคยปฏิบัติมาทั้งหมด หรือการเปลี่ยนแปลงบางส่วนจากสิ่งที่เคยปฏิบัติมาก่อนที่เกิดจากกระบวนการวิจัยที่ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานในปัจจุบัน เพื่อจะนำมาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
  • Everette M. Rogers (1983): นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การกระทำ หรือสิ่งใหม่ ซึ่งถูกรับรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่ๆ ด้วยตัวบุคคลแต่ละคนหรือหน่วยอื่นๆ ของการยอมรับในสังคม
  • Thormas Hughes (2003): นวัตกรรม หมายถึง การนำวิธีการใหม่ๆ มาปฏิบัติ หลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้นๆ แล้ว โดยเริ่มมาตั้งแต่การคิดค้น การพัฒนา แล้วนำไปปฏิบัติจริง
  • Mckeown (2008): นวัตกรรม หมายถึง การทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร ไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ การเปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคน หรือการพัฒนาต่อยอด

       ในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์สอนวิชาการออกแบบเครื่องจักรกลมาสิบกว่าปี มีมุมมองที่สอดคล้องกับกูรูหลายท่าน และก็มักสอนนักศึกษาในห้องเรียนเสมอๆ ด้วยคำนิยาม 7 องค์ประกอบ ตามสไตล์ของอาจารย์คันธพจน์ว่า “นวัตกรรม หมายถึง อะไรก็ได้เป็นหลักการต่อยอด คลอดใหม่ ไขโจทย์ ประโยชน์นำ ทำได้เลย เผยให้กว้าง สร้างมูลค่า” แน่นอนครับที่ว่ามาทั้งหมดมันล้วนเป็นคำที่ต้องแปล แต่ก่อนอื่นต้องจำให้ขึ้นใจก่อน แบบหนังจีนกำลังภายในที่เค้าเรียกสั้นๆ ว่า “เคล็ดวิชา” นั่นแหละ เมื่อจำได้แล้วก็ค่อยแตกเป็นกระบวนยุทธ์ เพลงกระบี่ หรือพลังฝ่ามือสุดแล้วแต่จะเรียกขานกัน

อ้างอิง:
[1] https://th.wikipedia.org/wiki/นวัตกรรม
[2] http://it.east.spu.ac.th/informatics/admin/knowledge/A307Innovation%20and%20Technology.pdf
[3] https://www.facebook.com/luffypages/posts/535214153198884
[4] http://www.st.ac.th/av/inno_mean.htm

Picture Credit :
http://psglobalmedia.com/psglobalmedia/wp-content/uploads/2015/05/innovation_lamp.png 

<< ย้อนกลับ