Research

กรดกัดปริ้น Recycle ตอนที่ 1


อาจารย์กฤษณพงศ์ นันทศรี  
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์​ ​ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
7 มิถุนายน 2558  

       แผ่นปริ้น หรือ แผ่น PCB ย่อมาจาก Print Circuit Board ที่เราแปลเป็นภาษาไทยว่าแผ่นวงจรพิมพ์ เป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่สำคัญของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะใช้เป็นที่สำหรับยึดชิ้นส่วนและเป็นทางเดินสัญญาณไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่อยู่บนวงจร และจะทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ เชื่อมต่อกันและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้ PCB จะประกอบไปด้วยแผ่นฐานหรือซับสเตรดที่ทำจากแผ่นฉนวนบาง ๆอัดยึดรวมกันด้วยพลาสติกประเภทเทอร์โมเซตติ้ง เพื่อรองรับแผ่นตัวนำที่ใช้เชื่อมต่อสัญญาณไฟฟ้าระหว่างอุปกรณ์ (ใข้ทองแดง) ส่วนวัสดุที่ใช้ทำซับสเตรตที่นิยม ได้แก่ กระดาษชุบฟีนอลลิกอัด, อีพ็อกซี่ไฟเบอร์กลาส เป็นต้น 

       PCB ได้มีการนำมาใช้งานอย่างกว้างขวาง ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ สามารถผลิตได้รวดเร็วและมีราคาถูกลง และช่วยลดความผิดพลาดจากการเดินสายไฟผิดพลาดลงได้ ในปัจจุบันมีโปรแกรมสำหรับออกแบบ PCB ให้เลือกใช้งานมากมาย ทำให้นักเรียน นักศึกษา วิศวกร หรือแม่แต่ผู้ที่สนใจอยากจะสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ก็สามารถที่จะออกแบบแผ่น PCB มาใช้งานได้อย่างง่ายดาย แต่ในการทำแผ่น PCB ต้นแบบหรือการสร้างวงจรจำนวนน้อยๆนั้น การจ้างโรงงานให้ทำการผลิตแผ่น PCB ที่เราออกแบบ จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นโดยทั่วไปแล้ว นักอิเล็กทรอนิกส์มักจะนิยมสร้างแผ่น PCB ต้นแบบด้วยตนเอง และหากเมื่อทำการทดสอบการทำงานให้เป็นตามที่ต้องการแล้วเมื่อต้องการผลิตเป็นจำนวนมากจึงจะทำการส่งให้โรงงานผลิต
       ในการสร้างแผ่น PCB นั้นจะเริ่มต้นจากการนำแผ่น PCB เปล่าๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นซับสเตรตเคลือบด้วยผิวทองแดงบางๆ ดังรูป ซึ่งจะยังไม่มีวงจรใดๆอยู่มาทำความสะอาดผิวหน้าแล้วจากนั้นก็ทำการสร้างลายวงจรขึ้นบนผิวทองแดงโดยวิธีการทำลายวงจรนั้นมีด้วยกันหลายวิธีตัวอย่างเช่น

       1) การวาดลายวงจรที่ต้องการโดยตรงลงบนแผ่น PCB ด้วยปากกา permanent maker

       2)การลากลายวงจรด้วยเทปสำหรับสร้างลายวงจร

       3)การสร้างลายวงจรด้วยวิธีการใช้ฟิลม์ไวแสง photoresist

       4) การสร้างลายวงจรด้วยวิธีการ toner transfer

       และยังมีวิธีการในการสร้างลายวงจรลงบนแผ่น PCB อีกมากมาย แต่ในบทความนี้จะไม่ได้ลงถึงรายละเอียดของวีธีการสร้างลายวงจรก่อนที่จะนำไปทำการ “กัด” แต่จะเน้นเรื่องของสารละลายที่ใช้ในกระบวนการกัด PCB เท่านั้น ซึ่งจะได้อธิบายเพิ่มเติมในตอนถัดไป

<< ย้อนกลับ