Research

ล้าง MAF sensor ของรถยนต์เพื่อให้การเผาไหม้สมบูรณ์


ล้าง MAF sensor ของรถยนต์เพื่อให้การเผาไหม้สมบูรณ์

สุริยา วิทยาประดิษฐ์

สถาบันนวัตกรรมมหานคร สาขาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
    
เครื่องยนต์เผาไหม้สมบูรณ์ ประหยัดน้ำมัน เคลื่อนตัวได้พุ่งไม่อืด เสียงเครื่องยนต์เดินเบาลง

MAF sensor ย่อมาจาก Mass Air Flow เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับวัดมวลของอากาศเพื่อควบคุมการจ่ายน้ำมันสำหรับการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ โดยวัดมวลอากาศให้กับหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Control Unit ; ECU) เพื่อควบคุมปริมาณน้ำมันในการสันดาบของเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์ ถ้า MAF sensor สกปรกมาก ทำให้หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ฉีดน้ำมันมากขึ้น ทำให้เกิดเขม่าเครื่องยนต์ทำงานหนัก มีเสียงดังกว่าปกติและเครื่องสั่นเบาๆร่วมด้วย เมื่อใช้รถยนต์ไปนานๆจะรู้สึกว่ารถบริโภคน้ำมันมากขึ้น อีกทั้งการเคลื่อนตัวไม่พุ่งเหมือนรถใหม่ๆ

เครื่องยนต์ในปัจจุบันนี้มีเซนเซอร์ทางอิเล็กทรอนิกส์มากมายดังในรูปที่ 1 ตั้งแต่หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 8 ค่าที่วัดได้จากเซนซอร์จะส่งไปที่ ECU เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ ดังเช่น MAF sensor หรือ Air flow sensor ในหมายเลข 2 ซึ่งทำหน้าที่วัดมวลอากาศเพื่อควบคุมการฉีดเชื้อเพลิง(Fuel Injection) ที่ตำแหน่ง A

MAP sensor เป็นส่วนที่สกปรกได้ง่าย เพราะสัมผัสกับผงฝุ่นละอองและความชื้นอากาศ ผู้ใช้รถควรทำความสะอาดทุก 20,000 กิโลเมตร เช่นเดียวกับกรองอากาศที่ต้องเปลี่ยนตามคู่มือบริการกำกับไว้ แต่แปลกใจมากที่การล้าง MAP sensor ไม่ได้อยู่ในรายการบำรุงรักษาของศูนย์บริการรถยนต์ทุกยี่ห้อเลย ทั้งๆที่ใช้เวลาทำความสะอาดเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น และมีค่าใช้จ่ายน้อยมากๆ” 

รูปที่ 1 แผนผังระบบเครื่องยนต์

โดยทั่วไป MAP sensor จะอยู่ด้านหลังของหม้อกรองอากาศ เป็นกล่องเล็กๆมีตะปูเกลียวยึดไว้สองตัวและมีปลั๊กสายไฟเสียบที่ตัวกล่อง ผู้ใช้รถที่ไม่มีความรู้ด้านเครื่องยนต์ อาจใช้วิธีถามผู้รู้ตามอู่หรือช่างในศูนย์บริการก็ได้

ลำดับต่อไปก็คือการถอดล้างทำความสะอาด MAF sensor เริ่มต้นถอดตะปูเกลียวสองตัวบนตัวกล่อง แล้วยกกล่องเซนเซอร์ขึ้นตรงๆจากนั้นใช้น้ำยาทำความสะอาดชื่อ CRC Mass Air Flow หาซื้อได้จาก www.lazada.co.th เป็นชนิดสเปรย์ฉีดที่ตัวเซนเซอร์ที่มีฝุ่นเกาะจนสะอาดดีแล้วให้ประกอบเข้าที่เดิม หรือดูวีดิโอสาธิตขั้นตอนการล้าง MAF sensor ของรถรถยนต์ Honda Jazz ด้วย CRC Mass Airflow sensor Cleaner ได้จากลิงค์ คลิก 
 

รูปที่ 2 การล้าง Airflow ของยี่ห้อ DENSO

MAF sensor มีหลายลักษณะที่แตกต่างกัน ตำแหน่งติดตั้งในรถยนต์แต่ละยี่ห้อก็ต่างกัน วิธีการล้างทำความสะอาด MAF sensor จึงได้นำไปสู่การเรียนรู้แนวใหม่เป็นการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์เป็นฐานการเรียนรู้(Outcome Based Education ; OBE) ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้งานบริการเป็นฐานการเรียนรู้ (Service Based Learning ; SBL) ซึ่งผู้เรียนรู้ต้องปฏิบัติจริงในรถยนต์ทุกยี่ห้อทุกรุ่นที่สามารถจัดหาได้ โดยเริ่มจากเสาะหารถยนต์ที่ผ่านการใช้งานมากว่า 20,000 กิโลเมตรและยังไม่เคยทำความสะอาด MAF sensor มาก่อนเลย

ต่อมาทำการบันทึกประวัติรถยนต์ก่อนทำความสะอาดและหลังทำความสะอาดแล้ว ตามรายละเอียดที่ผู้สอนกำหนดให้ แล้วใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ทำการวัดการสั่นของเครื่องยนต์กับการวัดระดับความดังเสียงเครื่องยนต์ กระบวนการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานด้านการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ อีกทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นได้

 

 

 

 

 

<< ย้อนกลับ