Research

แว่นสายตาอาจไม่จำเป็นสำหรับการอ่านเอกสาร


ดร.สุรชัย องกิตติกุล  
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
15 สิงหาคม 2557  

          ในอนาคตอุปกรณ์พกพาที่เป็นแทบเลต อาจเป็นตัวช่วยสำหรับผู้มีปัญหาทางสายตาในการอ่านเอกสารต่างๆได้ โดยไม่ต้องใช้แว่นสายตา เมื่อมีการวิจัยและทดลองสร้างเครื่องต้นแบบการแสดงผลชนิดพิเศษ เพื่อผู้มีปัญหาทางสายตา โดยภาพที่แสดงจะใช้ข้อมูลทางสายตาที่ผิดปกติเป็นองค์ประกอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดผลกระทบต่อแสง ที่เกิดจากจากการใช้แว่น ส่วนที่ดีที่สุดของการวิจัยนี้คือ เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีอยู่เพียงเล็กน้อย (Hardware) แต่จะใช้การปรับเปลี่ยนทางโปรแกรมเป็นหลัก ซึ่งจะมีกระบวนปรับปรุงการเกิดภาพ (Render) เท่านั้น 

          ตามหลักการของแว่นสายตาหรือคอนแทคเลนส์ เป็นการปรับการมองเห็นของแต่ละบุคคล จากการหักเหของแสงที่เข้าสู่กระจกตาโดยตัวช่วยที่เป็นเลนส์ หรือเป็นการช่วยโฟกัสของดวงตานั้นเอง คนที่สายตาสั้นจุโฟกัสจะไม่อยู่ด้านหน้า คนที่สายตายาวจุโฟกัสจะไม่อยู่ด้านหลังของจอประสาทตา จากการค้นคว้าวิจัยนำทีมโดย “Brian Barsky” ของ “Berkeley display technology” สามาถที่จะควบคุมและปรับแสงที่เปล่งออกมาจากแต่ละพิคเซลที่ใช้แสดงผล เพื่อให้ไม่สมบูรณ์แบบ ซึ่งมันจะชัดเจนขึ้นสำรับคนที่มีปัญหาสายตาเท่านั้น เปรียบเสมือนมีการใส่เลนส์แก้ที่การแสดงผล แทนที่การใช้แว่นตา
          ตามหลักการที่กล่าวข้างต้น ไม่จำเป็นต้องใช้จอแสดงผลใหม่ จอที่มีอยู่แล้วส่วนใหญ่สามารถใช้ได้ เพียงเพิ่มอุปกรณ์พิเศษ ทางทีมวิจัยใช้ “iPod Touch” ติดตั้งฟิวเตอร์ที่ทำจากอะคริลิค ฟิวเตอร์นี้ภายในจะมีโครงสร้างเป็นช่องว่างเล็กๆมากมาย ที่จะให้แสงลอดผ่าน วัตถุประสงค์คือการทำ “light field display” ที่สามารถควบคุมการฟุ้งกระจายของแสงที่มาจากพิคเซลแสดงผล กรณีเช่นนี้เคยถูกนำมาใช้สำหรับการปรับปรุงให้ภาพมีความคมชัดขึ้น

          การวิจัยนี้ถูกทดสอบแล้ว อย่างไรก็ดียังประสพปัญหาอีกมาก กับ เทคโนโลยีการแสดงผล 3D การแก้รูปภาพเบลอให้คมชัด (Deblurring) ได้ผลดีกับมุมมองการแสดงผลที่แคบ ทำให้ตอบสนองได้เพียงผู้ชมคนเดียว ในด้านดีทำให้มีความแม่นยำสำหรับปัญหาสายตาเฉพาะบุคคล ซึ่งบางทีเราไม่ต้องใช้จอแสดงผลร่วมกับผู้อื่น สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาคือระยะของตากับจอแสดงผลที่มีขนาดใหญ่ เช่น TV แต่ปัญหานี้จะแก้ไขง่ายสำหรับอุปกรณ์มือถือ
          การทดลองนั้น ใช้ กล้อง DSLR และอนุกรมของเลนส์ต่างๆ เพื่อเลียนแบบการมองเห็นของตามนุษย์ สำหรับการพัฒนาต่อไป จะเป็นการออกแบบฟิวเตอร์ที่ทำงานร่วมกับโปรแกรมเพื่อใช้งานได้จริงกับคนที่มีปัญหาสายตาต่างๆ นักวิจัยได้คาดว่าความละเอียดของการแสดงผล 2 เท่า จะทำให้สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคน iPod Touch มีความหนาแน่นของการแสดงผล 326 พิคเซลต่อนิ้ว ซึ่งในปัจจุบันความหนาแน่นของการแสดงผลเป็น 1440 พิคเซลต่อนิ้ว ซึ่งก็ไม่นานเกินไปที่คนมีปัญหาทางสายตาไม่ต้องใช้แว่นกับการใช้อุปกรณ์มือถือหรือแทปเล็ต

 

<< ย้อนกลับ