Research

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้มีการจัด การแข่งขันโบวลิ่ง การกุศล


สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้มีการจัด การแข่งขันโบวลิ่ง การกุศล 
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:00 น. ณ MEGA Bangna

รายละเอียดกิจกรรมและการสมัคร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สํานักกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
โทร 02-988-3655, 02-988-3666 ต่อ 2102-3

Facebook: www.facebook.com/mahanakorn.alumni

มาร่วมสนุกกันนะคะ

<< ย้อนกลับ