Research

ดร.สมมาตร แสงเงิน ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "FTTx Network Design"


       ดร.สมมาตร แสงเงิน ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "FTTx Network Design" ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านเทคนิค ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตตะวันตก ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งมีวิศวกรฝ่ายปฏิบัติการ จาก 10 จังหวัดในเขตตะวันตกเข้าร่วมฟังประมาณ 50 ท่าน 

<< ย้อนกลับ