Research

อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ เข้าร่วมงานกิจกรรมนำผู้สร้างพบผู้ใช้แม่พิมพ์ ครั้งที่ 12 และ เข้าร่วมประชุมกิจกรรมศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม


     

       เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9:00-17:00 น. อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมงานกิจกรรมนำผู้สร้างพบผู้ใช้แม่พิมพ์ ครั้งที่ 12 ซึ่งในงานนี้มีการสัมมนาวิชาการ 2 เรื่อง คือ 1. การออกแบบแม่พิมพ์และการวิเคราะห์ปัญหาจากกระบวนการฉีดพลาสติก วิทยากรโดย ท่านอาจารย์วิเชียร ศรีสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีไทยโมลด์ และ 2. เหล็กกล้าและเหล็กกล้าเครื่องมือเพื่องานแม่พิมพ์ วิทยากรโดย ผศ. อรจีรา เดี่ยววณิชย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

   
   
   
   

       นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:30-16:00 น. อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับเชิญจากสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อเข้าร่วมประชุมกิจกรรมศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม: กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องจักรกล ห้องประชุม 303 ชั้น 3 สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (ตึก MIDI)

   
   

<< ย้อนกลับ