Research

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดสัมมนาวิศวสัญจร


       วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดสัมมนา “วิศวสัญจร” โดยได้เชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้กับทั้งอาจารย์และนักศึกษา ที่ห้อง D805 เวลา 10.00-12.00น โดยมีหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจได้แก่ 
       1. เรื่อง "Rapid Prototype Technology" บรรยายโดย อาจารย์ปรัญชา บุญประสิทธิ์ อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
       2. เรื่อง "3D Scan Technology" บรรยายโดย คุณธนวัฒน์ จงผล Application Engineer จากบริษัท Geo Works จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่อง 3D Scanner จากต่างประเทศ สำหรับงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
      ทั้งสองเรื่องได้รับความสนใจจากอาจารย์ และนักศึกษาที่เข้าร่วมฟังเกือบ 30 คน ได้ประโยชน์จากการได้ทราบถึงเทคโนโลยีการทำ Rapid Prototype Technology และการทำ 3D Scan ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และยังได้รับชมการสาธิตการทำงานของเครื่อง 3D Scan ของจริงให้เห็นกับตา ยังไงติดตามชมภาพบรรยากาศด้านล่างได้เลยครับ

<< ย้อนกลับ