Research

ศูนย์วิจัยน้ำและภูมิอากาศ ร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดการประชุมเพื่อหารือกับ UAEREP เกี่ยวกับการร่วมทำวิจัย


       เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยน้ำและภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดการประชุมเพื่อหารือกับตัวแทนจาก UAE Research Program for Rain Enhancement Science (UAEREP) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ณ ห้องประชุม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยมีหัวข้อในการประชุมเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนวิจัยเรื่อง Weather Modification ของ UAEREP โดยมี นายพรชัย ทองยิ่งสกุล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งทาง UAEREP ได้ชี้แจงถึงกรอบการให้ทุนและการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยจาก UAEREP  ซึ่งได้จัดสรรงบสนับสนุนการทำวิจัยไว้สำหรับปี พ.ศ. 2559  โดยในเบื้องต้นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและศูนย์วิจัยน้ำและภูมิอากาศ มีแนวคิดที่จะเสนอโครงการวิจัยร่วมกันเพื่อขอทุนวิจัยจาก UAEREP ในปี พ.ศ. 2559 ต่อไป

<< ย้อนกลับ