Research

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีจัดค่ายยุววิศวกรรมเคมีครั้งที่ 4


       เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 รศ. ดร. อธิคม ฤกษบุตร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ "ค่ายยุววิศวกรรมเคมีครั้งที่ 4 (ChemE MUT Camp#4)" โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ โดยปีนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 60 คน ภายในกิจกรรม มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "อนาคตสดใสกับอาชีพวิศวกรเคมี" โดยวิทยากร ดร. กันย์ กังวาลสายชล นักวิจัยอาวุโส จาก ฝ่ายวิจัยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงทางเลือก สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. บ.ปตท.จำกัด มหาชน และมีการฝึกปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมเคมี

       

<< ย้อนกลับ