Research

ภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์ร่วมกับสำนักประชาสัมธ์ จัดโครงการอบรมหลักศูตรการเรียนรู้การใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น


       ภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์ร่วมกับสำนักประชาสัมธ์ จัดโครงการอบรมหลักศูตรการเรียนรู้การใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ PLC โดยผู้เข้าอบรมเป็นคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนในเครือข่าย จำนวนประมาณ 35 ท่าน

<< ย้อนกลับ