Research

ทีม PLC_MUT ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ TPA PLC Competition 2015


       นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์ ทีม PLC_MUT ได้รับรางวัล ชนะเลิศ จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. TPA PLC Competition 2015 (TPA ROBO Pitcrew) ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ซึ่งแข่งขัน ณ MCC Hall The mall บางกะปิ ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2558 โดยได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัลเป็นเงิน 50,000 บาท
       สมาชิกภายในทีม PLC_MUT ประกอบด้วย 
       1) นาย มารุต ไขจาระพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
       2) นาย ธีรพงศ์ เนตรโสภา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
       3) นาย ทศพล เก้าเอี้ยน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
       โดยมี อาจารย์ชนม์รัตน์ ตติยะวรนนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

       ทั้งนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

 

<< ย้อนกลับ