Research

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จัดโครงการ


       ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จัดโครงการ "ค่ายวิศวกรรมเคมี" ที่แก่งกระจานริเวอร์ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2558 โดยในโครงการมุ่งเน้นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปี และอาจารย์ ฝึกการทำงานเป็นทีมเวิร์ค และในระหว่างโครงการมีกิจกรรมเยี่ยมชมดูงานที่โรงไฟฟ้าราชบุรี และโครงการชั่งหัวมัน โครงการในพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ อ. ท่ายาง จ.เพชรบุรี

     

     

<< ย้อนกลับ