Research

รองคณบดีฯ นำคณะนักศึกษาจัดกิจกรรม “ค่ายวิศวะอาสา”


       ดร.นริศรา อินทรจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำคณะนักศึกษาชมรมวิศวกรรม จัดโครงการ "ค่ายวิศวะอาสา" ที่โรงเรียนบ้านสายรุ้ง บ้านห้วยมาลัย อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2558 โดยนำสิ่งของบริจาคไปมอบให้และช่วยกันพัฒนาพื้นที่โรงเรียน เช่น ทาสีอาคารเรียนรวมและทำสวนเกษตรพอเพียง รวมทั้งทำอาหารเลี้ยงเด็กนักเรียน กิจกรรมนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 28 คน

   

   

   

   

<< ย้อนกลับ