Research

นักศึกษาในรายวิชา System analysis and design ไปเยี่ยมชมและทำ work shop ณ บริษัทสยามรีเดลดีเวลล้อปเม้น


 

     เมื่อวันที่ 14/11/57 อ.กนกสม ชุติโสวรรณ, อ.พลีการณ์ ตรีนันรัตน์ และ อ.สยาม งานไพโรจน์สกุล ได้นำทีม นักศึกษาในรายวิชา System analysis and design ไปเยี่ยมชมและทำ work shop ณ บริษัทสยามรีเดลดีเวลล้อปเม้น หรือ แฟชั่นไอส์แลนด์ โดยทางอาจารย์ได้ขอความอนุเคราะห์ กับ ทีม it management นำทีมโดย พี่อ๋อ ( vp it department ) พี่ศิ. และพี่หมู ของทางแฟชั่น นำเยี่ยมชมเทคโนโลยี ที่ทางแฟชั่นพัฒนา และใช้ในการควบคุมองค์กร อีกทั้งยังพา เยี่ยมชม ห้องserver และแนะนำ การวาง back bone ของทางองค์กร เพื่อเป็นความรู้ให้กับ นศ. ในช่วงเช้าอีกด้วย

       ส่วนในช่วงบ่าย ทางทีม it management. ได้ขอความอนุเคราะห์จากทีม customer relationship คือ คุณก้อย และคุณจิ้บ ช่วยกัน set work shop เพื่อสร้างสถานการณ์เลียนแบบ การเก็บความต้องการจากผู้ใช้งานจริง เพื่อให้ นักศึกษากลับไปทำ presentation งานมานำเสนอให้ ทางทีมงานของ cr เลือกทีมที่ เข้าใจในสโคปของงาน และทำ mock up ได้ดีที่สุด ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายดำเนินไปด้วยความสนุกสนาน และ มีเนื้อหาสาระ เปรียบได้กับการให้นักศึกษาได้ไปทำงานและลงสนามแข่งขันกันเสนองาน กับ ผู้ซื้อตัว จริง โดยสรุป นักศึกษา ได้รับประสบการ์ณมากมายในการได้ออกไปดูงานและ work shop ในครั้งนี้อย่างมหาศาล ทั้งนี้ทีมอาจารย์ต้องขอขอบคุณ ทีม it management และ ทีม cr ที่ให้ความอนุเคราะห์ ทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์ทำงาน แก่นักศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

<< ย้อนกลับ