Research

นักศึกษามหานครเจ๋ง!!! คว้าแชมป์รายการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยีรับรางวัล 200,000.00 บาท


 

     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น (มหาชน) จำกัด ได้จัดโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปี 3 ขึ้นเพื่อส่งเสริมนักพัฒนาเทคโนโลยีรุ่นใหม่ และนำผลงานมาต่อยอดเป็นธุรกิจได้ โดยมีการนำเสนอรอบคัดเลือก เพื่อคัดเลือกจาก 160 ทีม ซึ่งมีทั้งผู้ที่จัดตั้งธุรกิจแล้วและนักศึกษา ให้เหลือ 62 ทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ 2 และทางโครงการฯได้จัดการอบรม ให้ความรู้ และคัดเลือกหาผู้เข้ารอบสุดท้ายเพียง 25 ทีม โดยใน ทางโครงการฯ ได้จัดงานประกาศผลรางวัลเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปี 3 ขึ้น ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พ้อยต์ เทอร์มินัล 21 สุขุมวิท กรุงเทพฯ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 โดยมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้รับรางวัลจำนวน 2 คน คือ

       1. นายศรัญญู รุ่งตระกูลชัย นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 200,000.00 บาท (สองแสนบาท) และได้ไปทัศนศึกษา ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ จากผลงาน Len-Din เครื่องตรวจสอบคุณภาพดินสำหรับเกษตรกร ที่สามารถเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นบนมือถือได้ โดยได้รับรางวัลร่วมกับเพื่อนร่วมทีมจากต่างมหาวิทยาลัยอีก 4 คน

    

       2. นายอนุสรณ์ ปิติวงษ์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลทุนเถ้าแก่น้อย เงินรางวัล 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาท) จากผลงาน ExPO ซอฟต์แวร์จัดการการเช่าพื้นที่ สำหรับศูนย์การค้าและศูนย์การประชุม

    

 

<< ย้อนกลับ