Research

ผศ.ดร.มานพ อ้อพิมาย เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมด้านดาวเทียมกับ APSCO ที่ตุรกี


       ผศ.ดร.มานพ อ้อพิมาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยดาวเทียมไทพัฒ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์ ได้รับมอบหมายจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม "First Expert Group Meeting on The Feasibility Study for Radiometric Calibration of Satellite Sensors Project of APSCO" ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ. เมือง Nevsehir สาธารณรัฐตุรกี

<< ย้อนกลับ