Research

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นำนักศึกษาเยี่ยมชมโรงงาน ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์


       ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์และภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้นำนักศึกษาจากภาควิชาต่างๆไปเยี่ยมชมโรงงาน ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ ที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 โดยมีนักศึกษาข่าร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่า 80 คน ทั้งนี้ได้เดินทางไปโดยรถบัสคันใหม่และ คันเดิมของมหาวิทยาลัย 

<< ย้อนกลับ