Research

ทีมหุ่นยนต์มหานครเจ๋ง ผ่านเข้ารอบสุดท้าย การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 3 ทีม


     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ ที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา (รอบคัดเลือก) ประจำปี 2557 “หุ่นยนต์ อุ่นไอรัก” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28-29 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ณ KMITL Convention Hall สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยทีมหุ่นยนต์ของ ม. มหานคร สามารถผ่านเข้ารอบได้ทั้ง 3 ทีม สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.tpa.or.th/robot/files/2014/ABU322557.pdf

     รายขื่อ นักศึกษาทั้ง 3 ทีมมีดังนี้

     ทีม Mahanakorn Robot Third Gen 
     ผู้ลงแข่งขัน
     
นายพยงค์  เกิดอารีย์       นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2 
     นายอรรถพล กุลสุนทร     นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 1
     นายสุจินดา เลิศคอนสาร   นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 1

     ทีม Integrate M. 
     ผู้ลงแข่งขัน
     
นายประวิชย์  อนันต์พินิจกุล     นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2 
     นายอนุสรณ์ แสงสว่าง            นักศึกษาสาขาวิศวกรรมระบบวัดคุม ปี 1
     นายเกริกไกร แก้วมณีวงศ์       นักศึกษาสาขาวิศวกรรมระบบวัดคุม ปี 1

     ทีม Mahanakorn Robot 2014
     ผู้ลงแข่งขัน
     
นายศิริพงษ์  อ่ำจิ๋ว         นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2 
     นายสุทธิรักษ์ ชื่นบาน     นักศึกษาสาขาวิศวกรรมระบบวัดคุม ปี 1
     นายถวัลย์ จิตต์ไพบูลย์   นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 1

     ทีมงาน
     นายภคพล สุประดิษฐ     นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2 
     นางสาววนาลี แสงเงิน     นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2 
     นางสาวสุนทรี ชื่นชม      นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2
     นายกฤตภาส ศรีทอง      นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2 
     นายคมเดช เพ็ชรงาม      นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2 
     นายกัญจน์ กิมทรง         นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2
     นายภากร รอดลอยทุกข์  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 1

     อาจารย์ที่ปรึกษา
     
อาจารย์จิรพัฒน์  แสงทอง และ อาจารย์สุทิศ  องอาจ  

     ซึ่งทีมหุ่นยนต์ ม. มหานคร จะเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2557 รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2557 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ ขอเชิญชวนทุกคนร่วมส่งแรงใจ ช่วยกันเชียร์ให้ทีมหุ่นยนต์ของ ม.มหานคร ได้รับรางวัลในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยครับ 

<< ย้อนกลับ