Research

ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมจัดสัมมนาเรื่อง 4G


     ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสัมมนาเรื่อง 4G โดยวิทยากรคือ สมเกียรติ เกิดทองจาก บริษัท เนสิค (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมพูดคุยเรื่องเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ 4G ในประเทศลาว โดยมีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมฟังการสัมมนาจำนวน 40 คน

<< ย้อนกลับ