Research

ใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดอย่างไรในยุคไทยแลนด์ 4.0


ดร. อิทธิพัฒน์ รูปคม  
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรตมนาคม  ​
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
19 กุมภาพันธ์ 2561   

          เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า “ไทยแลนด์ 4.0” มาก่อนหน้านี้แล้ว แต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจนิยามหรือความหมายของคำว่า “ไทยแลนด์ 4.0” อย่างแท้จริง 

          ไทยแลนด์ 4.0 คือยุคสมัยที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า นวัตกรรมนำพาประเทศ แต่ก็คงมีคำถามว่าแล้วไทยแลนด์ 1.0, 2.0 และ 3.0 คืออะไร ??? ทำไมไม่เคยได้ยินมาก่อนหน้านี้เลย เพื่อให้เกิดความกระจ่างจะขอกล่าวถึงไทยแลนด์ 1.0, 2.0 และ 3.0 ดังนี้
          ไทยแลนด์ 1.0 คือยุคเกษตรกรรม ทำไร่ ไถนา
          ไทยแลนด์ 2.0 คือยุคอุตสหกรรมเบา ทำนุ่น ผลิตตุ๊กตา ที่นอน หมอน มุ้ง 
          ไทยแลนด์ 3.0 คือยุคอุตสหกรรมหนัก ทำเหล็ก เครื่องยนต์ กลไก
 
          คงจะพอมองเห็นภาพบ้างแล้วนะครับว่าไทยแลนด์ทั้ง 4 ยุคเป็นอย่างไร แล้วการประหยัดไฟไปเกี่ยวอะไรกับไทยแลนด์ 4.0 ??? แน่นอนว่าพอเข้ายุคที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีก็จะทำให้เกิดความอำนวยสะดวกให้กับการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากซึ่งรวมถึงการประหยัดไฟฟ้าด้วย ตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีสมาร์ทแบบต่างๆ
 
          สมาร์ทโฮมหรือบ้านฉลาด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ภายในบ้านสามารถพูดคุยกันและถูกควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน ทำให้เราสามารถปิดและเปิดได้แค่ปลายนิ้ว และสามารถสั่งให้ปิดเปิดแบบอัตโนมัติก็ย่อมได้
 
          สมาร์ทฟาร์มหรือฟาร์มฉลาด พืชผลทางการเกษตรสามารถถูกควบคุมคุณภาพและปริมาณตามความต้องการหรือฤดูกาลได้ โดยมีอุปกรณ์ตรวจวัดชนิดต่างๆ เข้ามาควบคุมและสั่งงาน ทำให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 
          สมาร์ทซิตี้หรือเมืองฉลาด ตึกรามบ้านช่องสามารถถูกควบคุมการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ตัวไหนไม่จำเป็นต้องใช้จะถูกปิดอัตโนมัติ การจราจรบนท้องถนนจะถูกควบคุมอย่างอัจฉริยะ ทำให้รถติดขัดลดน้อยลง
 
          สมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้หรือมหาวิทยาลัยฉลาด อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้ค จะถูกเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่ข้อมูลต่างๆ จะถูกเก็บไว้ในฐานเก็บข้อมูล ทำให้มีการสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
 
          จากตัวอย่างความเป็นสมาร์ทแบบต่างๆ ที่ได้กล่าวถึงนี้ จะเห็นได้ว่าในยุคไทยแลนด์ 4.0 จะมีส่วนช่วยให้การใช้ไฟฟ้าลดลงเมื่อเทียบกับ 3 ยุคก่อนหน้านี้ แต่เหนืออื่นใด การประหยัดในเรื่องต่างๆ ยังต้องอาศัยมนุษย์ด้วยเช่นกัน อย่ามัวแต่ใช้เทคโนโลยีจนลืมกำพืดของความเป็นมนุษย์ เพราะมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักร
 

<< ย้อนกลับ