VISION

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็น 1 ใน 3 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยขนาดกลางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่เป็นเลิศทางด้านการเรียนการสอนและสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม

image01

PHILOSOPHY

ปรัชญา

การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ใช้หลักมุ่งเน้นความโดดเด่นที่มี ให้ข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนด้วยความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อสังคม ( University Social Responsibility - USR ) ในการดำเนินภารกิจทุกด้าน และตอกย้ำภาพลักษณ์นี้อย่างต่อเนื่องเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

image02

MISSION

พันธกิจ

1.ตอกย้ำภาพลักษณ์ (Brand) และศักยภาพของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
2.สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ปกครอง นักศึกษา สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไป)
3.ส่งเสริมพฤติกรรมองค์กรให้โดดเด่น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์
4.ให้ความสำคัญกับศิลปวัฒนธรรมไทยและกีฬา เพื่อเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมองค์กร
5.ส่งเสริมอำนวยความสะดวกทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบให้เป็นความน่าอยู่น่าเรียนของมหาวิทยาลัย

image03

สิ่งที่เราทำ

OFFICE OF PUBLIC RELATIONS

service 1

SUPPORTIVE

อำนวยความสะดวกทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

service 2

RELATIONSHIP

สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ปกครอง นักศึกษา สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไป)

service 3

CULTURE

ให้ความสำคัญกับศิลปวัฒนธรรมไทยและกีฬา เพื่อเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมองค์กร

งานของเรา

เราให้ความสำคัญกับศิลปวัฒนธรรมไทยและกีฬา เพื่อเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมองค์กร

Knowledge Management (KM) | สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ Click!!

ดาวน์โหลด Logo มหานคร/ไฟล์เพลง Click!!

project 12

วันแม่ 2559

หัวข้องานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 2559
วันที่11 july 2016
หน่วยงานสำนักประชาสัมพันธ์และบริการ
Linkhttps://www.facebook.com/MUTUniversity/media_set?set=a.1409095029106744.1073741997.100000187803047&type=3

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ทำให้ประชาชนต่างชื่นชมยินดีในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ได้เป็นแม่ของทุกคนทั้งประเทศที่คอยให้ความรักและความอบอุ่นลูกอย่างต่อเนื่อง ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้บุคลากร และนักศึกษาได้แสดงความรัก เคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก จึงได้จัดทำโครงการงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ....รับชมภาพบรรยายกาศ

project 11

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559

หัวข้อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่5 july 2016
หน่วยงานสำนักประชาสัมพันธ์และบริการ
Linkhttps://www.facebook.com/MUTUniversity/media_set?set=a.1406263952723185.1073741996.100000187803047&type=3

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อรับทราบถึงแนวทางการดำเนินชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัย ทั้งชีวิตส่วนตัวและระเบียบการปฏิบัติ ภายใต้กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย อันเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องยืดถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อจะได้ประสบความสำเร็จในการศึกษา และเมื่อออกจากรั้วมหาวิทยาลัยจะได้นำความรู้ที่ได้รับนั้นไปสร้างประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัวและสังคมต่อไป

project 10

Mahanakorn The Museum of Arts and Technology : MMAT

หัวข้อเปิดพิพิธภัณฑ์ Mahanakorn The Museum of Arts and Technology : MMAT
วันที่4 july 2016
หน่วยงานสำนักประชาสัมพันธ์และบริการ
Linkhttps://www.facebook.com/MUTUniversity/media_set?set=a.1406209246061989.1073741995.100000187803047&type=3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดพิพิธภัณฑ์ Mahanakorn The Museum of Arts and Technology : MMAT ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม เป็นประธานเปิดงาน ส่วนจัดแสดงภายใน ประกอบไปด้วยผลงานนวัตกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและการช่วยเหลือสังคม อาทิ ดาวเทียมนามพระราชทาน “ไทพัฒ”, เครื่องตรวจค้นวัตถุระเบิด, แท๊กซี่มิเตอร์, หุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิด, รถไถอัจฉริยะ, เก้าอี้ 3 มิติ, IT Trend and Game Development, การทำธุรกิจในยุคดิจิทัล ชื่อว่า The way to success, การโคลนนิ่งวัวกระทิง พร้อมทั้งรางวัลและโล่เกียรติยศมากมาย ส่วนจัดแสดงภายนอก ชมผลงานการประกวดภาพถ่าย งานปั้น งานประติมากรรม งานประดิษฐ์ผลงานจากวัสดุเหลือใช้ พร้อมทั้งชมการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ รายได้จากการออกร้านมอบให้สภากาชาดไทย โดยไม่หักค่าใช้จ่าย...ชมภาพบรรยากาศ (ขอบคุณภาพสวยๆ ฝีมือคุณวิวัฒนา จิตจำนงค์เมต และนักศึกษาน้องโจ)

project 1

วันสงกรานต์ 2558

หัวข้อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร...อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
วันที่8 April 2015
หน่วยงานสำนักประชาสัมพันธ์และบริการ
Linkhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.976673882344923.1073742841.200747423270910&type=3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลวันสงกรานต์ของไทย ณ บริเวณโถงด้านหน้าสำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ อาคาร A......เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน....

project 2

มหานครเกมส์ 2558

หัวข้อปิดฉากอย่างสวยงามและยิ่งใหญ่...มหานครเกมส์
วันที่21 February 2015
หน่วยงานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา
Linkhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.952622311416747.1073742817.200747423270910&type=3

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดแข่งขันกีฬา ประกวดขบวนพาเหรด ประกวดกองเชียร์ ประกวดลีดเดอร์ ชกมวยสากล และกีฬาประเภทอื่นอีกมากมาย พร้อมพิธีมอบเหรียญและถ้วยรางวัล...พิธีปิดงานการแข่งขันที่น่าประทับใจ...ใครเป็นใคร....สาขาและคณะอะไรได้แชมป์ประเภทใดบ้าง..ชมภาพบรรยากาศ...แต่ขอบอกว่างานนี้สนุก ประทับใจและอนุรักษ์ความเป็นไทยอย่างยิ่ง...

project 3

Congratulations 2558

หัวข้อMUT Congratulations
วันที่10 January 2015
หน่วยงานสำนักประชาสัมพันธ์และบริการ
Linkhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.923517074327271.1073742767.200747423270910&type=3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน พร้อมกับการซ้อมใหญ่และถ่ายภาพหมู่ วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

project 4

วันลอยกระธง 2557

หัวข้อร่วมสืบสานประเพณีไทย "ลอยกระทง 2557"
วันที่6 November 2014
หน่วยงานสำนักประชาสัมพันธ์และบริการ
Linkhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.880045078674471.1073742724.200747423270910&type=3

“มหานคร สืบสานประเพณีลอยกระทง 2557” จัดงานลอยกระทงขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ โถงด้านหน้าสำนักประชาสัมพันธ์ฯ อาคาร A สอนการทำกระทงพื้นฐาน โดยวิทยากร นายณัฐจิรัฎฐ์ ภัทรนันท์ทัต (นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์) โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม ประธานในพิธี ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม เรียนการทำกระทง ประกวดกระทง ประกาศผล และมอบรางวัลผู้ชนะเลิศ และขอเชิญร่วมรับประทานขนมไทยและน้ำสมุนไพร (ฟรี)

project 5

เฟรชชี่เดย์ & เฟรชชี่ไนท์ 2014

หัวช้อMUT Freshy Day & Freshy Night
วันที่25 August 2014
หน่วยงานสำนักกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา
Linkhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.837849336227379.1073742621.200747423270910&type=3

พี่แอดมินเก็บตกภาพสวยๆ มาฝาก....ความพากเพียร ความสามัคคี ความสนุก และความประทับใจให้พวกเราชาวมหานครได้ชมภาพ ในงาน MUT Freshy Day & Freshy Night 2014 กันอย่างจุใจกันเต็มที่... ขอให้เครดิตและขอบคุณภาพสวยๆจากน้องแป๊ะ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยค่ะ ^_^ ชมภาพบรรยากาศได้ที่ Link ด้านบนค่ะ ^_^

project 6

พิธีไหว้ครู 2557

หัวข้อพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่21 August 2014
หน่วยงานสำนักสโมสรนักศึกษา, สำนักกิจการนักศึกษา และ สำนักประชาสัมพันธ์และบริการ
Linkhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.836051459740500.1073742604.200747423270910&type=3

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อสืบสานประเพณีไทยที่ดีงาม ที่ศิษย์ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ อย่างอ่อนน้อม งดงาม ทั้งกาย วาจา ใจ ภายในงานได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ ผู้บริหาร และคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีนักศึกษาใหม่ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าและสโมสรนักศึกษา คณะต่างๆ อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรปกติและหลักสูตรสองภาษา คณะบริหารธุรกิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมสำคัญกันเต็มห้องประชุมใหญ่..

project 7

วันแม่แห่งชาติ 2557

หัวข้อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่8 August 2014
หน่วยงานสำนักประชาสัมพันธ์และบริการและสำนักกิจการนักศึกษา
Linkhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.829499903728989.1073742569.200747423270910&type=3

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดงานยิ่งใหญ่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "แม่ของแผ่นดิน" ภายในงานคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม ที่ปรึกษาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายพระพร และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร้องเพลงสดุดีมหาราชา-มหาราชินี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กันอย่างพร้อมเพรียงกัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ....ข้าพระพุทธเจ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

project 8

วันพ่อแห่งชาติ 2557

หัวข้อม.เทคโนโลยีมหานคร จัดงานยิ่งใหญ่เทิดพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน
วันที่4 December
หน่วยงายสำนักประชาสัมพันธ์และบริการ
Linkhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.899389350073377.1073742745.200747423270910&type=3

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ณ Mahanakorn Museum of Arts and Technology : MMAT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะทำงานจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช และ พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวา มหาราช ยังความปลาบปลื้มยินดีมาสู่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเป็นอเนกอนันต์

project 9

วันสงกรานต์ 2557

หัวข้อสงกรานต์...ม.มหานคร ประจำปี 2557
วันที่9 April 2014
หน่วยงานสำนักประชาสัมพันธ์และบริการ
Linkhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.762935037052143.1073742307.200747423270910&type=3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดงานสงกรานต์...มหานคร ระหว่างวันที่ 9-16 เมษายน 2557 มีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคล และเพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยสืบต่อไป...และขอเชิญครอบครัวมหานครทุกท่าน ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป ซึ่้งจัดที่บริเวณห้องโถงหน้าสำนักประชาสัมพันธ์ อาคาร A

 • project 12

  วันแม่ 2559

  11 July 2016

 • project 11

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559

  5 July 2016

 • project 10

  พิธีเปิด : MMAT

  4 July 2016

 • project 1

  วันสงกรานต์ 2558

  8 April 2015

 • project 2

  มหานครเกมส์ 2558

  21 February 2015

 • project 3

  Congratulations 2558

  10 January 2015

 • project 4

  วันลอยกระธง 2557

  6 November 2014

 • project 5

  เฟรชชี่เดย์ & เฟรชชี่ไนท์ 2014

  25 August 2014

 • project 6

  พิธีไหว้ครู 2557

  21 August 2014

 • project 7

  วันแม่แห่งชาติ 2557

  8 August 2557

 • project 8

  วันพ่อแห่งชาติ

  4 December 2014

 • project 9

  วันสงกรานต์ 2557

  9 April 2557

แผนผังองค์กร

เข้าสู่เว็บมหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา

Loading map...

140 Cheum - Sampan Rd., Kratumline, Nong Chok, Bangkok 10530, Thailand

webmater.mut.ac.th@gmail.com

+66(0)-2988-3655

ext 1105-1107

Social