ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
ม.เทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยรัฐบาล มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ
เทอม 1 (เรียน 19-20 หน่วยกิต**)
เทอม 1 (เรียน 20 หน่วยกิต)
เทอม1 (เรียน 16-17 หน่วยกิต)
ค่าหน่วยกิต : 38,550.- ค่าหน่วยกิต : 17,000.-
ค่าหน่วยกิต : 36,600.-
ค่าบำรุงและอื่นๆ : 8,200 ค่าบำรุงและอื่นๆ : 3,000.-
ค่าบำรุงและอื่นๆ : 9,950.-
รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 46,750 รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 20,000.-
รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 46,550.-
รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 80,800 รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 50,000.-
รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 82,200.-
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4ปี) :
299,700
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4ปี) :
200,000.-
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4ปี) :
348,900.-
**เราเรียนวิศวกรรมศาสตร์ มากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตร เทียบโอน 2ปีครึ่ง -3 ปี สำหรับผู้จบ ปวส.)
ม.เทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยรัฐบาล มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ
เทอม 1 (เรียน 20 หน่วยกิต)
เทอม 1 (เรียน - หน่วยกิต)
เทอม1 (เรียน 17-18 หน่วยกิต)
ค่าหน่วยกิต : 38,000.- ค่าหน่วยกิต : -
ค่าหน่วยกิต : 40,800.-
ค่าบำรุงและอื่นๆ : 8,200.- ค่าบำรุงและอื่นๆ : -
ค่าบำรุงและอื่นๆ : 9,200.-
รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 46,200.- รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1:-
รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 50,000.-
รวมค่าใช้จ่ายปีแรก : 85,700.- รวมค่าใช้จ่ายปีแรก : - รวมค่าใช้จ่ายปีแรก : 100,000.-
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
(2ปีครึ่ง-3ปี) : 219,050.-
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : - รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:
300,000.-
 
คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.เทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยรัฐบาล มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ
เทอม 1 (เรียน 18 หน่วยกิต)
เทอม 1 (เรียน 20 หน่วยกิต)
เทอม1 (เรียน 16-17 หน่วยกิต)
ค่าหน่วยกิต : 30,600.- ค่าหน่วยกิต : 20,000.-
ค่าหน่วยกิต : 26,900.-
ค่าบำรุงและอื่นๆ : 8,200.- ค่าบำรุงและอื่นๆ : 3,000.-
ค่าบำรุงและอื่นๆ : 9,950.-
รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 38,800.- รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 23000.-
รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 36,850.-
รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 67,350.- รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 50,000.- รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 69,200.-
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
(4ปี) : 255,050.-
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร(4ปี) :
200,000 -
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร(4ปี)
: 281,900.-
     
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ม.เทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยรัฐบาล มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ
เทอม 1 (เรียน 22 หน่วยกิต)
เทอม 1 (เรียน xxx หน่วยกิต)
เทอม1 (เรียน xxx หน่วยกิต)
ค่าหน่วยกิต : 34,300.- ค่าหน่วยกิต : -
ค่าหน่วยกิต : -
ค่าบำรุงและอื่นๆ : 8,200.- ค่าบำรุงและอื่นๆ : -
ค่าบำรุงและอื่นๆ : -
รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 42,500.- รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: -
รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: -
รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 92,200.- รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : - รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : -
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
(6ปี) : 594,850.-
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : - รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : -
     
คณะบริหารธุรกิจ
ม.เทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยรัฐบาล มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ
เทอม 1 (เรียน 18 หน่วยกิต)
เทอม 1 (เรียน 20 หน่วยกิต)
เทอม1 (เรียน 16-17 หน่วยกิต)
ค่าหน่วยกิต : 24,750.- ค่าหน่วยกิต : 15,000.-
ค่าหน่วยกิต : 21,000.-
ค่าบำรุงและอื่นๆ : 8,200.- ค่าบำรุงและอื่นๆ : 3,000.-
ค่าบำรุงและอื่นๆ : 9,950.-
รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 32,950.- รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 18,000.-
รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 30,950.-
รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 53,130.- รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 40,000.- รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 57,200.-
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
(4ปี) : 195,100.-
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
(4ปี) : 160,000.-
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
(4ปี) : 212,800.-

ป.เอก

LifeStyle MUT

จากใจนักศึกษา

รอบรั้วมหานคร

วิธีการสมัคร

1) สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัย
สำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
เลขที่ 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก
กรุงเทพฯ 10530
โทรศัพท์. 0-2988-3655, 0-2988-3666
ต่อ 1105-1107

* ค่าสมัคร 300 บาท*

2) การสมัครทางไปรษณีย์
ส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน 350 บาท สั่งจ่ายในนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปณ.หนองจอก
ส่งถึงคุณ วารุณี รอดมณี สำนักประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก
กรุงเทพฯ 10530

3) การสมัครออนไลน์
เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2555

หลักฐานการสมัคร

- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
- สำเนาหลักฐานการศึกษาหรือใบ ร.บ.
  หรือใบรับรองผลการเรียน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด


คำถามยอดฮิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
เลขที่ 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก
กรุงเทพฯ 10530
โทรศัพท์. 0-2988-3655, 0-2988-3666
ต่อ 1105-1107
  Online Users

Follow me
Fanpage  twitter