มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 สร้างความภาคภูมิใจแก่ ดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นผู้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2558 ทุกท่าน ร่วมด้วย รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาคร และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรเพื่อเป็นเกียรติ และสักขีพยานในการเข้ารับปริญญาบัตรของ มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน งานถูกจัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ในวันที่ 22 มกราคม 2560 บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

 

       บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านเข้าลงทะเบียนบริเวณหน้างาน จากนั้นก็แยกย้ายถ่ายภาพกับครอบครัว ญาติ และเพื่อน ของผู้สำเร็จการศึกษา ในช่วงสายมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่านมาตั้งแถวก่อนที่จะเข้าสู่ ณ บริเวณห้องพิธี ก่อนที่ทานนายกสภาฯ อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์จะเดินเข้าสู่ห้องพิธี ก่อนเสร็จพิธี นายกสภาฯ ได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน ในการดำเนินชีวิตในอนาคตด้วย

 

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ทุกท่านที่ประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งของชีวิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นขั้นเริ่มต้นก้าวสำคัญที่จะได้ก้าวสู่ชีวิตของการทำงานแบบเต็มตัว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สายวิชาชีพที่ท่านได้สำเร็จการศึกษาไปแล้วนั้นจะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป