จัดกิจกรรมซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรมซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่พิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารกีฬาในร่ม ( โรงยิม )  ในวันที่ 14 มกราคม 2559  ที่ผ่านมา โดยมีทั้ง ดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน มาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นทั้งในรูปแบบของลูกศิษย์กับอาจารย์ รูปแบบของครอบครัว และบรรยากาศในรูปแบบของเพื่อน เป็นอีกครั้งหนึ่งที่สร้างความภูมิใจกับการเข้าซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 ในครั้งนี้

 

       โดยในช่วงเช้ามีการลงทะเบียนการฝึกซ้อมรวมถึงซักซ้อมทำความเข้าใจในการซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ หลังจากนั้นเป็นการถ่ายภาพหมู่ของดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่านเข้าถ่ายภาพหมู่แยกออกเป็นแต่ละคณะตามลำดับถึงอากาศจะร้อนมากแค่ไหน ทั้งคณาจารย์และทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมก็อดทนถ่ายภาพเพื่อเป็นเกียรติ และความภาคภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิต หลังจากนั้นมีการซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตรในช่วงเช้าเป็นการฝึกซ้อมย่อย        ในช่วงบ่ายเป็นการซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตรเป็นการซ่อมใหญ่ เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน จะได้ปฏิบัติตัวเป็นไปในทิศทางเดียวกันในวันประสาทปริญญาบัตรจริงในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 นี้ ก่อนที่จะแยกย้ายกันตามอัธยาศัย

 

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ทุกๆคณะ และภาควิชา ถือได้ว่าท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของชีวิต และเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าพวกเขาเหล่านี้ จะเป็นอนาคตที่พัฒนาสังคม พัฒนาชาติต่อไป