นศ.มหานคร มั่นใจจบแล้วมีงานทำ กู้ได้ หนี้ไม่สูญ รุ่นน้องมีโอกาส
            นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานคร มั่นใจคุณภาพการศึกษาจบแล้วมีงานทำ
กู้กยศ. เปลี่ยนเป็น กรอ. กู้แบบไหนรับรองกู้แล้วหนี้ไม่สูญ และรุ่นน้องจะได้กู้ต่อแน่นอน...น้องช่อฟ้า
หรือนางสาวอมรา ดีประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้าการศึกษา คอลัมน์ ตีเกราะเคาะไม้ ในประเด็นร้อน คิดอย่างไรกับการปรับกยศ.
เป็นกรอ. ซึ่งเผยแพร่ข่าวไปแล้วในฉบับวันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2554
ใครสนใจหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>คลิก<<
http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryID=658&contentID=159954
            จากการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน น้องช่อฟ้า ยังได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับทาง สำนักประชา-
สัมพันธ์ และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อีกว่า ข้อแตกต่างระหว่างกองทุน กยศ.
และ กรอ.ที่ตนเองเข้าใจ คือ กยศ.จะเน้นการปล่อยกู้โดยดูจากรายได้ครอบครัว ต้องต่ำกว่า 2 แสนบาท
ต่อปี คิดดอกเบี้ย ร้อยละ 1 เมื่อครบกำหนด 2 ปีต้องใช้หนี้คืนทันที ในขณะที่ กรอ. ให้โอกาสเด็กทุก
ฐานะที่ประสงค์จะกู้เงินมีสิทธิ์กู้เงินเรียน ได้ ส่วนการผ่อนชำระหนี้คืนจะสัมพันธ์กับการมีงานทำ เมื่อใด
                                                  ก็ตามที่ผู้กู้มีรายได้ต่อเดือนตามเกณฑ์จึงค่อยผ่อนชำระเงิน ซึ่งกำหนดตามเกณฑ์ขั้นต่ำ 16,000 บาท

              

        ซึ่งสำหรับตนเองแล้ว เห็นด้วยกับปรับกองทุน กยศ. มาเป็นกองทุน กรอ. เพราะจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับน้องๆรุ่นใหม่ๆ
แม้จะมีข้อกำหนดว่า กองทุน กรอ.ใหม่ จะเน้นปล่อยกู้ในสาขาที่มีงานทำ สำหรับดิฉันแล้วมั่นใจว่าการเลือกเรียนวิศวกรรมศาสตร์ที่ม.เทคโนโลยีมหานคร ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของตลาด จบไปแล้วมั่นใจว่ามีงานทำอย่างแน่นอน...ที่สำคัญมั่นใจว่า รายได้ในอนาคตจากการทำงาน จะมีมากพอต่อการชำระหนี้คืน เพื่อนำไปเพิ่มโอกาสแก่น้องๆ รุ่นต่อไปได้

        สุดท้าย ถ้าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เป็นจริง ส่วนตัวก็อย่างให้ทางรัฐบาลให้ความชัดเจนด้าน การคิดดอกเบี้ยผู้กู้ หรือการปรับเงินต้นตามอัตรา
เงินเฟ้อเหมือนในอดีตจะมีขึ้นหรือป่าว เพราะถ้าเป็นไปตามข่าว ที่บอกว่าให้ผู้กู้ กรอ. กู้ไปเท่าไรให้ใช้เงินเท่านั้นโดยมีเงื่อนไขให้ใช้คืนเมื่อมีรายได้
16,000 บาท เพราะถ้าเป็นจริงจะถือว่าเป็นการให้โอกาสกับเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะได้มีโอกาสด้านการศึกษา และไม่เดือนร้อนในการสร้างอนาคต
ที่ดีต่อไป
โดย สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
Free Counter