ข่าวสาร กิจกรรม

นักศึกษาวิศวกรรมเคมี คว้าทุนของ วสท.


นักศึกษาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
พฤติกรรมดี เรียนเด่น คว้าทุนของ วสท.

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/11-03-59/1.jpg

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดตั้งกองทุนการศึกษาภายในมูลนิธิ วสท. ภายใต้ชื่อกองทุนการศึกษาศาตราจารย์ ดร.ปราโมช ไชยเวชเพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาเคมีเทคนิค และภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม โดยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา มีการมอบทุนดังกล่าว จำนวน 2 ทุน ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม B โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยครั้งนี้มีนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี เข้ารับทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/11-03-59/4.jpg

นักศึกษาที่เข้ารับทุนจากกองทุนการศึกษาศาตราจารย์ ดร.ปราโมช ไชยเวชเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี นั่นก็คือ นายศุภณัฐ เลี้ยวรุ่งโรจน์ หรือ น้องณัฐ เข้าศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 และเป็นนักศึกษาที่มีพฤติกรรมดีมาตลอดจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้น เรื่องการเรียนก็เด่นไม่แพ้กัน เพราะน้องณัฐมีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ที่ 3.97 เลยทีเดียว ทั้งนี้ต้องขอบคุณไปยัง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ที่ได้จัดตั้งกองทุนดีๆ แบบนี้ และมองเห็นศักยภาพในตัว น้องณัฐ จนได้คัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาในครั้งนี้

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/11-03-59/2.jpg

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนที่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยฯ และสนับสนุนให้มีความคิดริเริ่มเป็นของตนเอง เพราะเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพอยู่ในตัวเสมอ ซึ่งศักยภาพของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไป ตอนนี้อาจจะมีบางคนที่ยังค้นหาศักยภาพของตนเองไม่เจอ แต่เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสักวันจะต้องเจอ เมื่อเจอแล้วก็อย่าปล่อยสิ่งเหล่านั้นให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ นำศักยภาพในตัวออกมาใช้อย่างเต็มที่ เพราะมันจะเป็นผลดีต่อตนเอง ต่อสังคม และต่อประเทศชาติในอนาคต
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/11-03-59/3.jpg

 

 

<< ย้อนกลับ