วิศววิถี ศรีวิชัย

วิศววิถี ศรีวิชัย

สารคดีชุด “วิศววิถี...ศรีวิชัย” หนึ่งในโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยใช้มุมมองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

video

<